Trustees

PHOTO-2021-02-14-20-14-01.jpg

श्री पन्नालाल भंसाली

अध्यक्ष

dddd.jpg

श्री ऋषिपाल सिंह डडवाल

उपाध्यक्ष

Amita Ji.jpg

श्रीमती  अमिता जैन

उपाध्यक्षा  

Screenshot 2021-04-05 at 5.07.00 PM.png

श्री श्रवण कुमार   

महामंत्री 

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

सह-महामंत्री  

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्रीमती  चन्द्रिका शम्भू सिंह चौहान

सह-महामंत्री  

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री अनिल महेश्वरी

कोषाध्यक्ष 

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्रीमती  रेणु पाठक

महिला प्रमुख

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्रीमती  रमा पोपली

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्रीमती भानुमती

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा   

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री रामेन सरमा

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री बी. मंगला मुरुगन

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

डॉ रामकुमार

ट्रस्टी

f8254-rsb_logo_jpge_1-removebg-preview.p

श्री विनोद बिडला

ट्रस्टी